STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W GORZOWIE WLKP.
  
 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Borowskiego 29
tel.095-7228986
fax. 095 722 89 86
e-mail: psse.gorzowwlkp@pis.gov.pl
NIP: 599-21-25-841