29.08. - 30.08.2013. - Jeszcze z rodzicami.

 
"Dzieciństwo to nie tylko najpiękniejszy etap
życia człowieka.
Dla dziecka jest to także czas niezwykle trudny, przesycony lękiem przed nowością i odrzuceniem, niepokojem i tęsknotą za rodzinną bliskością"
 

     Adaptacja oznacza przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, warunków.  Dla małego dziecka takim nowym środowiskiem jest właśnie przedszkole.  Przekroczenie progu przedszkola przez dziecko to moment rozpoczęcia życia w dwóch środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym. Fakt ten wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia i zaspakajania potrzeb, do tego dołączają się nowe dla dziecka zadania związane   z funkcjonowaniem w grupie przedszkolnej. Dzieci otoczone dotychczas troską i uwagą rodziny nagle znajdują się w miejscu, gdzie wszystko jest im obce: inne przedmioty, osoby, rytm dnia. Przedszkole jest dobrym środowiskiem do uczenia dziecka niezależności i uspołecznienia. Kontakty z rówieśnikami uczą norm współżycia i respektowania grupy społecznej. Dziecko szybciej się do niego przystosuje i zniesie niedogodności życia zbiorowego, gdy będzie go postrzegało jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie. Przemyślany i dobrze zorganizowany proces adaptacyjny, w który włączeni są rodzice, dla których najważniejsze jest dziecko i jego dobro w każdym słowa tego znaczeniu gwarantuje powodzenie w realizacji tego procesu oraz odniesienie sukcesu pedagogicznego.

Zobacz zdjęcia w galerii

2013.08.29. - 30. - Dni adaptacyjne dla dzieci.