13.09.2013. - 20. Sprzątanie Świata.

 
 
Tym razem organizatorzy zachęcają Nas
do zorganizowania lokalnych działań
z zakresu edukacji odpadowej.
 
 
 
 
Zadania towarzyszące tegorocznej Akcji, to: propagowanie unikania tworzenia odpadów i ich selektywnej zbiórki – czyli „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i promocja zbiórek ZSEE na cele pomocy innym placówkom. 

Adresy innych stron zawarte w tekście: