11.11.2013. Święto Niepodległości.

 
 Nasze polskie ABC

Już  w przedszkolu dzieci wiedzą
co to Wisła, co to Bałtyk,
że na Śląsku leży węgiel,
a znów góry to są Tatry.
taki polski elementarz
raz zobaczysz i pamiętasz.
Nasze polskie ABC, każde dziecko o tym wie,
wchodzi w głowę, wchodzi w serce, jak literka po literce.
Coraz lepiej czytasz je, nasze polskie ABC.
Kiedy będę taki duży, jak na przykład są rodzice,
z książek, z kina i podróży poznam kraju okolice.
Jak zakłada Wisły wstążka, no a Polska jest jak książka.
 
Z. Stawecki