Dziękujemy!
za 1% podatku
 
2017 r. - 682,50 zł
 
 
 
2016 r. - 171,40 zł
2015 r. - 0,00 zł 
2014 r. - 340,90 zł 
2013 r. - 1635,50 zł
2012 r. - 1540,80 zł
2011 r.
 - 661,50 zł
2010 r. - 1364,50 zł
 
 
 

Adresy innych stron zawarte w tekście: