Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami wzroku i słuchu

OFERTA  
DZIAŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ZE SCHORZENIAMI
WZROKU I SŁUCHU
na rok szkolny 2018/2019
 
1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz wsparcie jego rodziny
 
2. Diagnozowanie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
 • dzieci z wadą słuchu,
 • dzieci z wadą i schorzeniami wzroku,
 • dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju,
 • przesiewowe badanie wzroku „Widzę” i słuchu „Słyszę” w poradni, jak również na terenie innych placówek oświatowych.
3. Terapie:
 • indywidualna terapia pedagogiczna,
 • indywidualna terapia tyflopedagogiczna,
 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • rehabilitacja wzroku.
4. Poradnictwo:
 • prelekcje dla rodziców i nauczycieli,
 • porady indywidualne i konsultacje po badaniach,
 • indywidualne porady udzielane po przeprowadzonych przesiewowych badaniach wzroku i słuchu.
5. Inna działalność pracowników działu:
 • grupowe zajęcia pedagogika zabawy - Klanza,
 • socjoterapia dla dzieci,
 • prowadzenie zajęć grupowych z Kinezjologii Edukacyjnej „Gimnastyka mózgu”,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Szkoła dla rodziców”,
 • grupa wsparcia dla rodziców,
 • grupa wsparcia dla pracowników poradni z północnej części województwa lubuskiego zajmujących się problematyką dzieci ze schorzeniami słuchu.