Oferta działu - opieka nad małym dzieckiem

 
OFERTA
DZIAŁ  OPIEKA NAD MAŁYM DZIECKIEM
I PROFILAKTYKA WCZESNOSZKOLNA
na rok szkony 2018/2019
 
1. Prowadzenie terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego oraz Wsparcie jego rodziny. 
 • wczesna diagnoza dzieci,
 • terapia,
 • opieka postdiagnostyczna (badania kontrolne, porady, konsultacje, wizyty w placówkach, prezentacja metod terapeutycznych wykonywanych w domu, interwencje domowe).
2.  Opieka nad dziećmi z zaburzeniami w rozwoju emocjonalno- społecznym
 • poradnictwo, 
 • terapia indywidualna,
 • terapia grupowa,
 • terapia grupowa
 • konsultacje rodzinne,
 • interwencje domowe,
 • prezentacja metod terapeutycznych- instruktaż dla rodziców,
 • rozwiązywanie konfliktów w klasie - warsztaty. 
3.  Opieka nad dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz dziećmi z dysharmoniami rozwojowymi,
 • terapia: indywidualna, grupowa (zajęcia korekcyjno -  kompensacyjne, neurostymulacja).
4.  Profilaktyka trudności szkolnych i wychowawczych
 • badania przesiewowe wzroku dla dzieci od 5-go roku życia,,
 • godziny konsultacyjne, 
 • porady,
 • zajęcia relaksacyjne z elementami wygaszania zachowań agresywnych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • program profilaktyczny dla dzieci w wieku szkolnym (kl. I-III) „Dziecko wobec przemocy”. 
5.  Psychoedukacja:
 • pogadanki  (w tym prezentacje multimedialne),
 • Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli,
 • rady szkoleniowe zgodne z potrzebami placówek,
 • konsultacje prowadzone przez psychologów działu.