Oferta Działu Neurologicznego

OFERTA
DZIAŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI
I CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI
na rok szkolny 2018/2019
 
1. Prowadzenie terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego oraz Wsparcie jego rodziny.

2. Opieka nad dziećmi w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (diagnoza – od urodzenia do V klasy szkoły podstawowej włącznie; terapia – od urodzenia do 10 roku życia, ale nie dłużej niż do końca III klasy szkoły podstawowej):
  • terapia grupowa (Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda Montessorii)
  • opieka postdiagnostyczna (badania kontrolne, porady, konsultacje, prezentacja metod terapeutycznych – instruktaż dla rodziców)
3. Poradnictwo (psycholog, pedagog, fizjoterapeuta):
  • dla rodziców
  • dla zainteresowanych specjalistów i nauczycieli z placówek, obejmujących opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4. Psychoedukacja:
  • prelekcje dla rodziców prowadzone w przedszkolach i szkołach według zapotrzebowania
  • prowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli według zapotrzebowania