Oferta działu logopedycznego

OFERTA
DZIAŁ LOGOPEDYCZNY
na rok szkolny 2018/2019

1. Prowadzenie terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego i wsparcie Jego rodziny
2. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci – od 0 r.ż. do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci – od 0 do 10 r.ż., ale nie dłużej niż do końca III kl.SP lub do rozpoczęcia nauki na podstawie orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego.
4. Terapia logopedyczna grupowa dla dzieci z opóźnionym rozwojm mowy od 3-go do 4-go roku życia, dla dzieci 6-7letnich z problemami w utrwalaniu prawidłowej artykulacji.
5. Poradnictwo dla rodziców, specjalistów i nauczycieli.
6. Logopedyczne badania przesiewowe w oddziałach 0 szkół podstawowych.
7. Psychoedukacja.
8. Godziny konsultacyjne.