2011/2012 - Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka

 
Certyfikat
Akademii Zdrowego Przedszkolaka
poświadczający udział w ogólnopolskiej akcji
Piramida Żywienia Przedszkolaka
oraz propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych.