27.09.2017. - Sanepid u "Kaczuszek".

 SANEPID
Nasza misja to:
"nadzorowanie i kreowanie działań
w zakresie zapobiegania i minimalizacji 
negatywnych skutków zdarzeń
w obszarze zdrowia publicznego poprzez
zarządzanie Panstwową Inspekcją Sanitarną".
 
Panie z Sanepid-u odwiedziły
"Kaczuszki"
z pogadanką o zdrowym stylu życia.
Dziękujemy :)
 
 

Zobacz zdjęcia w galerii

2017.09.27. - Wizyta pań z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim.