22.12.2017. - Podzielmy się opłatkiem...

Oto kilka faktów:
 
"Opłatek wigilijny
jest symbolem pojednania i przebaczenia,
znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem.
Tradycja łamania się opłatkiem swoje korzenie ma
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
Oprócz białego opłatka,
przeznaczonego na komunikanty i do łamania się podczas wigilii, wypieka się również kolorowy,
przeznaczony dla zwierząt domowych i bydła.
Na Śląsku znany jest tzw. "radośnik",
czyli opłatek posmarowany miodem, dawany dzieciom."
 
..."Kaczuszki również podzieliły się opłatkiem...
 
 

Zobacz zdjęcia w galerii

2017.12.22. - Spotkanie opłatkowe u "Kaczuszek".