iPrzedszkole na platformie www.aplikacje.edukacja.gorzow.pl
 
 
Aktywacja konta dokonywana jest przez Rodziców/prawnych opiekunów po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta w aplikacji internetowej (instrukcja poniżej).
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: