Specyficznym tylko dla człowieka sposobem przekazywania informacji jest mowa.
Jak rozwijać mowę dziecka?
 
 
 
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: