Rytmiczny szał z Panią Jolą!

Rytmika

Od dnia 04 stycznia zajęcia z rytmiki prowadzi Pani Jolanta Kępka -nauczycielka posiadająca wykształcenie muzyczne i pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Rytmika jest to uwrażliwienie na rytm poprzez ćwiczenia polegające na dokładnym odtwarzaniu usłyszanego rytmu za pomocą ruchu i prostych gestów. Pobudza ona twórczą aktywność dzieci. Daje przyjemność i satysfakcję płynącą z wykonania choćby najłatwiejszych zadań muzycznych. Poza rozwijaniem muzykalności i poczucia rytmu, zwiększa wrażliwość artystyczną naszych dzieci. Wpływa na rozumienie i umiejętność przeżywania innych dziedzin sztuki, przede wszystkim teatru i sztuk plastycznych. Zajęcia z rytmiki pobudzają również rozwój umysłowy dzieci. Ekspresja rytmu jest wskaźnikiem aktywności rytmicznej, jaka zachodzi w korze mózgowej

Szczególną wartością rytmiki, sprzyjającą odnalezieniu harmonii pomiędzy człowiekiem a otaczającym go światem, jest jednoczesne kształcenie cech osobowości psychicznej i struktury fizycznej człowieka. W rytmice muzyka jest najważniejszym motorem wspólnego działania dzieci, integrującego je z rówieśnikami i pozwalającego na tworzenie nowych więzi społecznych. Koryguje ona również trudności w procesie kształtowania osobowości dziecka polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, czy braku koncentracji uwagi.

Cele rytmiki:

  • relaks,
  • maksymalna aktywizacja ciała i psychiki dziecka, tworzenie nowych odruchów i rozwijanie sprawności aparatu mięśniowo-ruchowego,
  • umiejętność podporządkowania aparatu ruchowego swej woli,
  • opanowanie nieśmiałości i zaburzeń w zachowaniu dzieci,
  • pobudzanie aktywności, wiary we własne siły,
  • rozwój zdolności intelektualnych: koncentracji uwagi, spostrzegawczości, umiejętności porównywania, analizy, pamięci.

Zobacz zdjęcia w galerii

2010.01.04. - Rytmika gr. I, II, III, VI