19.02.2010-Nawiązanie współpracy ze SM "Włókno"

 
Dnia 19 lutego 2010 r.
gościliśmy w naszym predszkolu
przedstawicieli
Spółdzielni Mieszkaniowej
„WŁÓKNO”
 
Prezesa Zarządu Pana Leszka Zielewicza
i Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Elżbietę Kapelarz. 
 
Wspólnie ustaliliśmy zasady korzystania z boisk przez przedszkolaków,
mieszkańców osiedla "Górczyn" i zorganizowane grupy z terenu miasta
oraz prowadzenia monitoringu boisk.
Dziękujemy za zaufanie i możliwość rozwijania u dzieci ich sprawności fizycznej!
 

Zobacz zdjęcia w galerii

2010.02.19 - L. Zielewicz, E. Kapelarz Prezesi SM "WŁÓKNO"