Terminarz 2018/2019

 
Terminy postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

31.01.2018

 

Podanie do publicznej wiadomości terminów i kryteriów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

13.02.2018

20.02.2018

W godzinach pracy przedszkola.

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019  w formie pisemnej. 

Rekrutacja

01.03.2018

15.03.2018

 

Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie do przedszkola. UWAGA! Wniosek należy wydrukować i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

01.03.2018

15.03.2018

Zgodnie z godz. przyjęć w placówce

(15.03 do godz. 15.00).

Składanie, w przedszkolu pierwszego wyboru,  podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

15.03.2018

16.03.2018

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

21.03.2018

 

12.00

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

21.03.2018

30.03.2018

Zgodnie z harmonogramem ustalonym w placówce

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

3.04.2018

 

12.00

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych
 i dzieci nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

5.04.2018

10.04.2018

10.04.2018

do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

12.04.2018

13.04.2018

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

24.04.2018

 

12.00

Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

24.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

do godz. 15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

30.04.2018

 

12.00

Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych
 i dzieci nieprzyjętych.

7.05.2018

 

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

2.07.2018

31.08.2018

 

Bieżąca informacja o wolnych miejscach – Wydział Edukacji.