Zarządzenie Prezydenta Miasta

 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.
 
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: