Kontynuacja

 

Deklaracja kontynuacji edukacji w Przedszkolu Miejskim w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2019/2020.

Uwaga:

Deklarację należy złożyć u nauczyciela grupy w nieprzekraczalnym  terminie do 12.02.2019 r. w godzinach pracy przedszkola. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w nowym roku szkolnym.