Oświadczenie woli

 
Oświadczenie woli od 11.04.2019 r. do dnia 18.04.2019 r.
1) elektronicznie E-nabór-systemy e-naboru (jeśli rodzic wypełniał Wniosek elektronicznie) oraz na liście dzieci zakwalifikowanych w przedszkolu.
2) tylko na liście dzieci zakwalifikowanych w przedszkolu (Wniosek nie był składany elektronicznie).

Składanie podpisów na liście dzieci zakwalifikowanych w godz. 8.00-15.00