Rekrutacja

 
 Drodzy Rodzice
 
Juz niedługo rusza rekrutacja do przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim!!!

 Pierwszym etapem naboru jest złożenie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola. Kartę kontynuacji należy pobrać u nauczycieli w grupach i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12.02.2020 r. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w nowym roku szkolnym. 

Dla rodziców kandydatów do przedszkola, informacje na temat naboru znajdują się poniżej. W razie pytań proszę o kontakt z dyrektorem przedszkola.
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: