Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

      Dnia 8 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Jeśli dziecko znajduje się na liście "ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA" rodzic zobowiązany jest potwierdzić wolę zapisu dziecka.
 
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w kraju i decyzjami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 prosimy o pobieranie dokumentu: Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola ze strony internetowej przedszkola: www.p17@edu.gorzow.pl (załązcnik poniżej). Dokument/skan przesłać na adres e-mailowy: p17@edu.gorzow.pl lub wrzucić do skrzynki w formie papierowej umieszczonej przed wejściem do placówki.
 
Termin nadsyłania mailowego lub dostarczenie dokumentu w formie papierowej zgodnie terminami postępowania rekrutacyjnego tj.: od 09 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r.
 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: