Ważne informacje dot. naboru

 
 Drodzy Rodzice
 
Zgodnie z terminami naboru, wyniki rekrutacji zostaną opublikowane dnia 8 kwietnia o godz. 12:00 na drzwiach wejściowych przedszkola. Dla rodziców pojawiła się jednak możliwość wcześniejszego sprawdzenia czy kandydat został zakwalifikowany (na stronie naboru, ten sam login i hasło użyte do zarejestrowania uczestnika).
 
INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA MEJSKIEGO NR 17:
1. Ostatnim krokiem podjętym przez rodzica jest wypełnienie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka. Oświadczenie należy pobrać z naszej strony, wypełnić, zeskanować i przysłać na adres: p17@edu.gorzow.pl  lub wrzucić do skrzynki zamieszczonej na bramie przedszkola. Jeśli z różnych przyczyn jest to niemożliwe proszę o kontakt telefoniczny, znajdziemy inne rozwiązanie.
2. Niezłożenie potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu. 
3. W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Wizyta w przedszkolu TYLKO w przypadkach pilnych (po uprzednim kontakcie telefonicznym).

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA DRUGIEJ LUB TRZECIEJ PREFERENCJI:
1. Proszę o zapoznanie się z informacjami na stronie przedszkola, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane, w jaki sposób złożyć tam potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola oraz zastosować się do wytycznych.
2. Niezłożenie potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.
3. Rodzice nie odbierają złożonych dokumentów w placówce pierwszej preferencji. Przedszkola przekażą sobie wnioski wraz z załącznikami.
4. W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Wizyta w przedszkolu TYLKO w przypadkach pilnych (po uprzednim kontakcie telefonicznym).

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA:
1. Dyrektor przedszkola powiadomi Prezydenta Miasta (przez WED) o dzieciach nieprzyjętych. Jeżeli będą wolne miejsca, zgodnie z terminarzem rekrutacji odbędzie się nabór uzupełniający. W przeciwnym wypadku, Prezydent wskaże przedszkole dla dziecka. 
2. W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Wizyta w przedszkolu TYLKO w przypadkach pilnych (po uprzednim kontakcie telefonicznym).


Adres e- mail: p17@edu.gorzow.pl
tel. 95 7364 100 (pon.- pt 8-13)