Dodatkowe informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2021/2022

 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
 
1. Nie ma dodatkowych punktów za kolejność zgłoszeń.
 
2. Platforma do elektronicznego zgłaszana kandydatów zostanie uruchomiona 1 marca 2021 r. 
 
3. Wniosek wygenerowany przez system należy wydrukować, podpisać i przynieść do placówki pierwszej preferencji wraz z załącznikami.
 
4. Decyzją Komisji Rekrutacyjnej na podstwie §15 pkt.3 „Zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2021/2022” rodzice w dniu składania „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” zobowiązani są przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach.Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku:
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: