Wyniki rekrutacji

Listy z dziećmi zakwalifikowanymi bądź niezakwalifikowanymi  dostępne są na terenie przedszkola. Wszelkie informacje udzielane będą telefonicznie. Osoby, które się zakwalifikowały proszone są o potwierdzenie woli od 9.04.2021 do 15.04.2021. Druk potwierdzenia woli znajduje się w załączniku. Niepotwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: