21.09.2010. - MDP

Międzynarodowy Dzień Pokoju
 
My, Dzieci całego świata, 
Bez względu na kolor skóry,
Pragniemy Pokoju.
Niech pokój jak drzewo urasta w chmury!